Operatorul de date: S.C. CAR DOCTORS BEST SERVICE S.R.L.

Cine suntem

Suntem S.C. CAR DOCTORS BEST SERVICE S.R.L., număr de înregistrare în Registrul Comerțului J35/3071/2023 , CUI RO 48629987, având sediul pe strada Lacului 1, orașul Timișoara, județul Timiș.
Prezentul website auto-service-timișoara.ro este proprietatea S.C. CAR DOCTORS BEST SERVICE S.R.L..

S.C. CAR DOCTORS BEST SERVICE S.R.L. se supune și respectă toate legile în vigoare din România privind protecția datelor cu caracter personal. Ne asumăm angajamentul de a prelua și procesa datele pe care Dvs ni le furnizați, în conformitate cu legislația în vigoare în țara noastă, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date (“GDPR”).

Cum colectăm sau obținem informații despre Dvs:

Când furnizați voluntar datele respective, de exemplu prin contactarea noastră prin telefon, adresa de mail sau formularul de contact.
Când accesați website-ul nostru, unele date sunt colectate prin intermediul cookie-urilor și altor tehnologii similare, și ocazional, de la părți terțe.

Ce informații putem să colectăm:

Sunt colectate: nume, telefon, adresa de mail, informații din cookie-uri, informații despre dispozitivul utilizat, informații despre modul în care utilizați website-ul nostru (ce pagini ați accesat), dată/ora la care ați accesat website-ul nostru și pe ce ați dat click, locația geografică de la care ați accesat website-ul nostru (bazată pe adresa IP), numele companiei sau afacerii (dacă este aplicabil), numărul de înregistrare TVA (dacă este aplicabil).

Cum utilizăm datele Dvs:

Strict pentru a vă contacta și pentru a procesa cererile pe care le plasați pe site-ul nostru.

Dezvăluirea datelor despre utilizatori către părți terțe:

Minimul necesar pentru funcționarea afacerii, furnizori, respectarea obligațiilor legale, respectarea oricărei obligații contractuale față de Dvs.

Datele utilizatorilor sunt vândute către părți terțe?

Nu

Cât timp sunt stocate informațiile Dvs:

În funcție de obligațiile noastre legale (ex. pentru a menține arhive contabile), sau orice altă baza legală pentru folosirea informațiilor (ex: consimțământ, obligații contractuale, interese legitime).

Cum sunt securizate datele Dvs:

Prin utilizarea de soluții tehnice și organizatorice precum: stocarea de informații pe servere securizate, criptarea transferurilor de date către și de la serverele noastre utilizând tehnologia SSL, criptarea operațiunilor de plata pe site folosind tehnologia SSL, permiterea accesului la datele Dvs. personale doar când este necesar.

Drepturile Dvs. în legătură cu datele personale:

– aveți dreptul de a accesa datele Dvs. și a primi informații despre utilizarea acestora
– aveți dreptul de a cere corectarea și/sau completarea informațiilor
– aveți dreptul de a cere ștergerea datelor
– aveți dreptul de a restricționa utilizarea datelor
– aveți dreptul de a va opune prelucrării datelor Dvs.
– aveți dreptul de a va retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor Dvs.
– aveți dreptul de a apela către o autoritate de supraveghere.

Cum înaintați o plângere

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu oricare dintre drepturile Dvs. sau să faceți o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele Dvs. cu caracter personal, o puteți face prin e-mail la adresa contact@auto-service-timisoara.ro.

Note de informare privind protecția datelor cu caracter personal în legătură cu desfășurarea relațiilor de muncă

Prezența informare are că scop să va aducă la cunoștință aspecte cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și la drepturile Dvs. privind această prelucrare în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protecția datelor (“GDPR”) și cu legislația națională în vigoare.

Datele cu caracter personal ale candidatului colectate și prelucrate sunt informații referitoare la candidatul persoană fizică ce poate fi identificată, direct sau indirect. S.C. CAR DOCTORS BEST SERVICE S.R.L.  prelucrează următoarele categorii de date: toate datele menționate în cuprinsul CV-ului depus de candidat (nume, prenume, domiciliu, loc de naștere, dată nașterii, fotografia); semnătură candidatului; date privind experiență profesională a salariatului (ex: locurile de muncă anterioare, funcțiile deținute anterior, perioada în care au fost deținute funcțiile, diplomele și atestările profesionale, apartenența la organizații profesionale și/sau sindicale etc); datele de contact ale candidatului (ex: număr de telefon, nr. fax, adresa e-mail); informații suplimentare prelucrate în mod obligatoriu într-un proiect sau raport sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, cum ar fi instrucțiuni acordate, solicitări și proiecte în care ați fost implicat, desfășurarea activității, integral; informații colectate din surse publice, baze de date de integritate rețele de socializare, informații primite de la autorități sau persoane care exercită funcții sau servicii publice (avocați, notari, executori, alții); informațiile care aparțIn vieții dvs private (de ex: stare civilă, hobby-uri, etc), precum și informațiile referitoare la viața profesională sau publică.

Colectăm datele dumneavoastră cu scopul de a le utiliza în gestionarea resurselor umane și a personalului, ce include activitatea de recrutare de personal.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi stocate mai mult decât este necesar, având în vedere scopurile activităților de prelucrare. Perioada de păstrare a datelor nu va depăși perioada prevăzută de obligațiile legale care ne incumbă, iar în situația în care nu există astfel de obligații legale, păstrarea se va face doar pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pe care le avem, nu mai mult de 12 luni de la dată ultimei înregistrări.

Va informăm cu privire la drepturile pe care le aveți în contextul prelucrării datelor personale conform Regulamentului General Privind Protecția Datelor:

Dreptul de acces – înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, aveți acces la datele respective și la informațiile privind procesul prelucrării.

Dreptul la portabilitatea (partajarea) datelor – se referă la dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal prelucrate prin mijloace automate, într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi și care poate fi citit automat, dar și la dreptul că, la cererea dvs, aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție – vizează dreptul dumneavoastră de a va opune prelucrării datelor cu caracter personal, cu excepția situației în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimțământului expres, aveți dreptul de a va opune prelucrării în orice moment.

Dreptul la rectificare – se referă la corectarea sau completarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele dumneavoastră, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – înseamnă că aveți dreptul să transmiteți Societății o solicitare de ștergere a datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageți consimțământul (pentru prelucrarea în temeiul consimțământului) și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneți prelucrării și nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.

Dreptul la restricționarea prelucrării – în cazul în care contestați exactitatea datelor puteți să ne solicitați că aceste date să fie restricționate pe o perioada necesară verificării corectitudinii datelor; de ex: prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră va opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța; în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Societății prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la această informare sau în legătură cu utilizarea de către Societate a datelor cu caracter personal, va rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor, alegând oricare dintre modalitățile de comunicare descrise mai jos.

Ne puteți contacta:

– Prin email – la adresa: contact@auto-service-timisoara.ro

– Personal la sediul nostru pe strada Lacului numărul 1, Timișoara

– Telefonic – la numărul: 0731 073 209

© Copyright Car Doctors Best Service. Developed by seodigital.ro